Infekcje i podrażnienia pochwy

CANESTEN 1 kapsułka dopochwowa z aplikatorem

Indeks: 27488
EAN: 5908229302743
Producent: BAYER SP. Z O.O.

Status:
 dostępny od zaraz

Dostępność:
 4

Orientacyjny czas dostawy:

 3 dni


37,95 PLN 38,99 PLN
Ilość

CANESTEN Kapsułka Dopochwowa + Aplikator


Skład: 1 kapsułka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu . 

Dopochwowa kapsułka Canesten to lek w jednej dawce, a dzięki aplikatorowi i miękkiej żelowej kapsułce jest wygodny w użyciu. Tą jednodniową kurację wybiera wiele kobiet prowadzących intensywny tryb życia oraz szukających szybkiej i wygodnej kuracji.  

Leczenie jest łatwe i przebiega w warunkach domowych, a nieprzyjemne objawy powinny szybko ustąpić.  
Canesten pomaga ci poczuć się znowu komfortowo, żebyś mogła cieszyć się życiem. 
 
Lek któremu zaufały już miliony kobiet na świecie: 

  • dostępny bez recepty 
  • wygodna terapia ukryta tylko w 1 kapsułce1
  • klinicznie potwierdzone działanie2
  • bez parabenów 
  • bezpieczny również dla kobiet w ciąży3
  • nie wpływa na płodność4
  • szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego5
  • działa na przyczynę infekcji intymnej nawet przez kilka dni6


Wskazania: Leczenie infekcji pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych spowodowanych mikroorganizmami wrażliwymi na klotrymazol , takimi jak grzyby (zazwyczaj Candida ).
 

Dawkowanie: Dawkowanie Dorośli i młodzież od 16 roku życia Jedna kapsułka dopochwowa, miękka, głęboko dopochwowo, w dawce jednorazowej, wieczorem. W przypadku braku poprawy po 7 dniach od zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem. Młodzież w wieku od 12 do 15 lat U młodzieży poniżej 16 roku życia, Canesten należy stosować tylko po konsultacji z lekarzem. W przypadku stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentek (po pierwszej miesiączce), zalecane dawkowanie jest takie samo, jak u dorosłych. Dzieci Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Canesten u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podawania Jedna kapsułka dopochwowa, miękka, głęboko dopochwowo, w dawce jednorazowej, wieczorem. Kapsułka dopochwowa, miękka powinna zostać umieszczona tak głęboko w pochwie, jak to możliwe, przy użyciu dołączonego do produktu leczniczego aplikatora. W czasie ciąży kapsułkę dopochwową, miękką, należy umieścić w pochwie przy pomocy palca, bez używania aplikatora, aby zapobiec urazom szyjki macicy. Nie należy stosować produktu leczniczego Canesten w trakcie miesiączki. Należy zakończyć stosowanie tego produktu leczniczego przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego. Partner seksualny również powinien zostać poddany miejscowemu leczeniu, jeżeli występują u niego objawy, takie jak np. świąd, stan zapalny.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na klotrymazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
 

Działania niepożądane: Klasyfikacja układów i narządów Często (≥1/100 do < 1/10) Niezbyt często ( ≥ 1/1 000 do < 1/100) Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000) Zaburzenia żołądka i jelit   ból brzucha   Zaburzenia układu immunologicznego     reakcje alergiczne Zaburzenia układu rozrodczego i piersi pieczenie świąd (swędzenie), rumień i (lub) podrażnienie obrzęk, wysypka skórna, krwawienie z pochwy Działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu klotrymazolu do obrotu: ponieważ działania te są zgłaszane dobrowolnie i odnoszą się do populacji o nieznanej wielkości, nie zawsze jest możliwe wiarygodne oszacowanie ich częstości, czyli częstość: nieznana. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: złuszczanie w obrębie narządów płciowych, uczucie dyskomfortu, bóle w obrębie miednicy. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl . Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
 

Interakcje: Stosowanie jednocześnie klotrymazolu dopochwowo i takrolimusu lub syrolimusu doustnie ( FK -506, leki immunosupresyjne) może prowadzić do zwiększenia stężenia takrolimusu lub syrolimusu w osoczu. Należy dokładnie obserwować, czy u pacjentki nie pojawiają się objawy przedawkowania takrolimusu lub syrolimusu i jeśli to konieczne, oznaczać stężenie leku w osoczu. Klotrymazol jest umiarkowanym inhibitorem izoenzymu CYP3A4 i słabym inhibitorem izoenzymu CYP2C9 w mikrosomach wątroby. 3-10% dawki dopochwowej klotrymazolu jest wchłaniane do krążenia ogólnoustrojowego, co może mieć wpływ na stężenie innych leków w osoczu. W szczególności leków metabolizowanych przez izoenzym CYP3A4, potencjalnie zwiększając poziom tych leków w osoczu, w przypadku równoczesnego stosowania. Ponieważ wpływ na izoenzym CYP2C9 jest niewielki, a tylko niewielka część miejscowo podanego klotrymazolu jest wchłaniana do krążenia ogólnoustrojowego, wpływ klotrymazolu na poziom leków metabolizowanych przez izoenzym CYP2C9 jest nieznaczny. Dlatego – ze względu na bardzo niskie wchłanianie klotrymazolu po podaniu dopochwowym w szczególności pojedynczej dawki 500 mg – jest mało prawdopodobne, aby klotrymazol podany dopochwowo wykazywał jakiekolwiek istotne klinicznie interakcje z innymi lekami (patrz punkt 5.2).

Środki ostrożności: Należy skonsultować się z lekarzem, w przypadku: − gdy do zakażenia doszło po raz pierwszy, − gdy wystąpiły co najmniej 4 zakażenia w ciągu ostatniego roku, − gorączki (≥38°C), − bólu w dolnej części brzucha, bólu pleców, − cuchnących upławów, − nudności, − krwawienia z pochwy i (lub) bólu w ramionach. Tampony, płukanie pochwy, środki plemnikobójcze lub inne produkty do stosowania dopochwowego nie powinny być stosowane jednocześnie z tym produktem leczniczym. Podczas stosowania produktu leczniczego Canesten należy unikać stosunków płciowych, ponieważ infekcja może być przeniesiona na partnera seksualnego. Niezawodność i skuteczność antykoncepcyjna środków antykoncepcyjnych, takich jak lateksowe prezerwatywy i krążki dopochwowe, może być zmniejszona. Kapsułek nie należy połykać.
 

Prowadzenie pojazdów: Produkt leczniczy Canesten nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
 

Przedawkowanie: Nie ma ryzyka ostrego zatrucia, jako że jest mało prawdopodobne, aby wystąpiło po pojedynczym podaniu dopochwowym zbyt dużej dawki produktu leczniczego lub przypadkowym spożyciu doustnym. Nie ma swoistego antidotum. Następujące działania niepożądane były zgłaszane podczas ostrego przedawkowania klotrymazolu : ból brzucha, ból w nadbrzuszu, biegunka, niedyspozycja, nudności i wymioty.
 

Ciąża: Ciąża Dane dotyczące zastosowania klotrymazolu u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego toksycznego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania klotrymazolu w pierwszym trymestrze ciąży. W czasie ciąży nie należy stosować aplikatora (patrz punkt 4.2). W przypadku, gdy leczenie w trakcie ciąży uważa się za konieczne, należy zastosować klotrymazol  w kapsułkach dopochwowych, ponieważ mogą być zastosowane bez użycia aplikatora. W ostatnich 46 tygodniach ciąży należy szczególnie starannie utrzymywać czystość dróg rodnych. Karmienie piersią W trakcie leczenia miejscowego, tylko niewielkie ilości klotrymazolu są wchłaniane do krwiobiegu, jednak ze względu na to, że dane kliniczne nie określiły, czy klotrymazol przenika do mleka matki, jako środek ostrożności należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia. Płodność Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu klotrymazolu na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek wpływu klotrymazolu na płodność.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Na podstawie 0 opinii

ogólnie

Dodaj nowy komentarz