Informacje o aptece

Kliknij, żeby sprawdzić, czy ta strona internetowa działa zgodnie z prawem

Krajowy rejestr aptek

Zezwolenie na prowadzenie apteki nr FAWA.352/200 wydane przez:

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Floriańska 10
03-144 Warszawa
tel.: 226295253
e-mail: wif@wif.waw.pl

Informacja Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Adres apteki

WAWA
Światowida 47 lok. 10
03-144 Warszawa
tel.: 224661405