Dla wielu aptek internetowych transport leków w temperaturze kontrolowanej jest sporym wyzwaniem logistycznym, z którym radzą sobie wyłącznie te najlepsze i najbardziej zorganizowane. Ze względu na to, że leki są tak ważne dla zachowania zdrowia i życia ludzkiego, należy zawsze transportować je w odpowiednich warunkach, określonych przez stosowane przepisy prawa.

Jakie normy i przepisy określają prawidłowy transport leków w kontrolowanych warunkach?

Bezpieczna dostawa środków farmaceutycznych powinna odbywać się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 roku oraz w aktach wykonawczych przygotowanych dla tej ustawy. W każdym z dokumentów zostały określone między innymi zasady bezpiecznego transportu leków. Przepisy dotyczące bezpiecznego transportu środków farmaceutycznych znalazły się również w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14 marca 2015 roku (nowelizacja przepisów miała miejsce w 2016 roku) w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Logistyka w transporcie środków farmaceutycznych

Wymogi dotyczące transportu środków farmaceutycznych określone są wyłącznie przez krajowe przepisy. Ze względu na to, że wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczą wyłącznie transportu szczepionek, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych nie są brane pod uwagę. W transporcie środków medycznych uwzględniana jest również tak zwana farmakopea, czyli po prostu kodeks apteczny. Według niego transport środków farmaceutycznych odbywa się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu, zapewniających utrzymanie odpowiedniego poziomu temperatury dla danej grupy wyrobów farmakologicznych.

Dlaczego odpowiedni transport środków farmaceutycznych jest tak istotny? W jakiej temperaturze należy transportować leki?

Odpowiedzialny transport leków jest niezwykle ważny i musi odbywać się zawsze z zachowaniem odpowiednich temperatur. Dlaczego kontrolowana temperatura w tym przypadku jest tak ważna? Należy zdawać sobie sprawę z tego, że niektóre preparaty, jeżeli nie będą przewożone w odpowiednich warunkach, nie tylko mogą stracić swoje efektywne działanie. Niewłaściwy transport i przechowywanie leków może również sprawić, że zamiast pomagać będzie wręcz odwrotnie - staną się one niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Należy zaznaczyć, że właściwe warunki transportu środków farmaceutycznych obejmują nie tylko odpowiednią temperaturę, ale również poziom wilgoci.

Zasady dotyczące transportu wyrobów farmaceutycznych w temperaturze kontrolowanej odnoszą się nie tylko do leków wydawanych na receptę, ale również do tych, które jej nie wymagają. Niezależnie od wymagań temperaturowych poszczególnych grup leków bardzo ważne jest, by temperatura w czasie całego procesu transportu przez cały czas była stała (to samo dotyczy wilgotności, która niezależnie od tego, jakie środki podlegają transportowi, nie może być nigdy wyższa niż 70%). Jeżeli pojawią się zmiany temperatur, szczególnie dość znaczące, wówczas w zależności od ich składu chemicznego dość szybko może dojść do ich zmian fizycznych, co może nieść ze sobą dość poważne konsekwencje.

Szczególnie niebezpieczne błędne transportowanie środków farmaceutycznych może być dla pacjentów, którzy zmagają się z chorobami serca lub innymi chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą). W takim przypadku nawet najdrobniejsze zmiany w lekach może prowadzić do poważnego zagrożenia życia. Przede wszystkim groźne są zmiany w środkach farmaceutycznych zawierających insulinę oraz glicerynę.

Występują leki wymagające transportu oraz przechowywania w temperaturach z zakresu od 2°C do 8°C . Większość leków wymaga jednak transportu w zakresie temperaturowym od 15°C do 25 °C. To znacznie ułatwia transport, jednak i tak przewoźnik musi zadbać o to, by temperatura otoczenia nie była ani wyższa, ani też niższa. W tym celu firmy zajmujące się transportem środków farmaceutycznych korzystają z nowoczesnych metod termicznego zarządzania i monitorowania farmaceutyków w całym cyklu ich transportu.

Jak powinien przebiegać transport środków farmaceutycznych w temperaturze kontrolowanej?

W czasie transportu środków medycznych w temperaturze kontrolowanej najważniejsze jest zachowanie niskiej i co najważniejsze stałej temperatury, która powinna być regularnie monitorowana od początku do samego zakończenia przewozu, gdy środki farmakologiczne zostaną już dostarczone do docelowego odbiorcy. Bardzo ważne jest, by owa kontrola odbywała się również w formie pisemnej, gdzie zostaną zawarte najważniejsze informacje zarówno dotyczące samego procesu transportu, jak i poszczególnych temperatur panujących w pojeździe, w części, w której umieszczone są medykamenty.

Temperatura oraz wilgotność, jakie powinny panować w pojeździe przeznaczonym do transportu, określane są zależnie od rodzaju przewożonych produktów farmaceutycznych. Transport środków medycznych bardzo rzadko odbywa się przy zastosowaniu zwykłych samochodów. Najczęściej są to specjalistyczne pojazdy, odpowiednio skonstruowane i wyposażone, aby możliwe było zapewnienie odpowiednich warunków transportu na każdym jego etapie. Za stały nadzór nad temperaturą i wilgotnością panujące w części załadunkowej pojazdu odpowiadają specjalne do tego celu przystosowane, nowoczesne i funkcjonalne systemy.

Ze względu na to, że każda grupa leków wymaga nieco odmiennych warunków transportowych, dobry przewoźnik dbający o bezpieczeństwo ludzi nie dopuści do przewozu w takich samych warunkach środków farmaceutycznych, których potrzeby przewozowe co do temperatury i wilgotności są zupełnie odmienne.

Pewny i niezawodny przewoźnik leków

Na polskim rynku działa niewielu spedytorów środków farmaceutycznych, którzy przewożą leki zgodnie z przepisami. Jedną z najbardziej zaufanych i niezawodnych firm transportowych jest POLTRAF, firma mająca do swojej dyspozycji ponad 300 specjalistycznych pojazdów, zapewniających odpowiednie warunki do przewozu każdego rodzaju środków farmakologicznych.

Co ważne, POLTRAF działa zgodnie z Prawem Farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Transport realizowany jest nie tylko w odpowiednich warunkach, ale również najszybciej, jak to jest tylko możliwe.

W specjalistycznych pojazdach, jakie przy transporcie środków medycznych wykorzystuje POLTRAF zamontowane agregaty chłodzące i specjalistyczne urządzenia do pomiaru oraz rejestracji temperatury. Dodatkowo wszystkie pojazdy posiadają zabudowę izotermiczną. Wszystko to umożliwia utrzymanie wymaganych przepisami warunków, jakie są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego transportu wyrobów farmaceutycznych.

Transport wyrobów farmakologicznych to bardzo odpowiedzialne zadanie, wymagające nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim skrupulatnego podejścia do przepisów. Tylko to jest gwarancją, że trafiające do pacjentów środki nie będą stanowiły dla nich zagrożenia. Dokonując zakupów w naszej aptece internetowej pacjent ma pewność, że leki zostaną wysłane zgodnie ze sztuką transportu leków. W naszej aptece leki przewozi jedynie certyfikowana firma spedycyjna Poltraf.

Źródło:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000481/O/D20150481.pdf https://poltraf.pl/dystrybucja_lekow.html
https://www.money.pl/gospodarka/ryzykowne-zakupy-w-aptece-internetowej-transport-lekow-poza-kontrola-6399936902231681a.htm
https://www.urpl.gov.pl/pl/urząd/farmakopea/farmakopea-polska