Wykrywające narkotyki

Test Multitest Amfetan.Kokaina Morfina THC

Indeks: 10241
EAN: 5907572329186
Producent: DIAGNOSIS SP. Z O.O.

Status:
 dostępny od zaraz

Orientacyjny czas dostawy:

 1 dzień roboczy

31,49 PLN
Ilość
Nazwa: Multi test narkotykowy z moczu (Multi Test d/wykryw.narkot.w moczu)
Postać: -
Dawka: -
Opakowanie: 1 op.
Uwagi: PRZED WYKONANIEM BADANIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄMulti TEST narkotykowy z moczu Jednorazowy domowy test zanurzeniowy do jednoczesnego wykrywania w moczu amfetaminy, kokainy, morfi ny, heroiny, marihuany i haszyszu Wyrób medyczny do samokontroliWSTĘPMulti TEST narkotykowy z moczu jest testem wieloparametrowym i składa się z 4 pasków testowych umieszczonych w jednej plastikowej obudowie. Każdy pasek odpowiada za wykrycie innego narkotyku w moczu: AMP - amfetaminy, COC - kokainy, MOR - morfi ny i heroiny, THC - marihuany i haszyszu. Multi TEST narkotykowy z moczu należy stosować wówczas, gdy nie wiadomo dokładnie, który z narkotyków został użyty. Wykonanie badania testem Multi TEST narkotykowy z moczu jest bardzo proste, wystarczy zanurzyć panel pasków testowych w próbce moczu, a wyniki w postaci barwnych prążków odczytuje się już po 5 minutach. Multi TEST narkotykowy z moczu dostarcza informacji o stanie patologicznym spowodowanym używaniem narkotyków i tym samym jest pomocny w diagnozowaniu uzależnień od narkotyków. Test jest również pomocny w monitorowaniu działań terapeutycznych związanych z leczeniem tych uzależnień.SKŁAD OPAKOWANIAOpakowanie Multi TEST narkotykowy z moczu zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania jednego badania:» 1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajduje się: 1 test i 1 środek pochłaniający wilgoć » 1 instrukcję używania wyrobu         Przed wykonaniem badania należy przygotować papierowy ręcznik i zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.WAŻNE UWAGI PRZED WYKONANIEM BADANIA» Oznaczenie powinno być wykonane z próbki świeżego moczu zebranego do czystego i suchego pojemnika.» Mocz może być pobrany o dowolnej porze dnia.» Jeśli jednak badania nie można wykonać tuż po pobraniu moczu, wówczas badany mocz można przechować do 48 godzin w chłodziarce (temperatura 2 - 8°C). Przed wykonaniem badania pojemnik z moczem wystawić z chłodziarki i pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.» Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki i doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej.» Podczas zanurzania testu w moczu należy zwrócić uwagę, aby:•n ie dotykać moczu plastikową obudową - testu nie wolno zanurzać w moczu za głęboko, tzn. nie wolno zanurzać powyżej dolnej krawędzi plastikowej obudowy,•t est był zanurzony w moczu na tyle długo (zwykle wystarcza 15 sekund), aby pojawiły się prążki kontrolne w okienkach wynikowych,•badany mocz nie dostał się bezpośrednio do okienek wynikowych testu.WYKONANIE BADANIATuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Wyjąć test chwytając za jego górną część. Zwrócić uwagę, aby nie dotykać palcami okienek wynikowych testu. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.» Zdjąć plastikową osłonę z panela pasków testowych. Zanurzyć w badanym moczu wystające z obudowy paski testowe tak, aby nie dotknąć powierzchni moczu dolną krawędzią plastikowej obudowy testu .» Panel pasków testowych należy zanurzyć w moczu i trzymać w nim ok. 15 sekund, do momentu pojawienia się prążków kontrolnych C w okienkach wynikowych dla poszczególnych pasków testowych.» Gdy pojawią się prążki kontrolne, wyjąć panel testowy z moczu i umieścić test na poziomej powierzchni.» Wynik odczytywać niezależnie dla każdego narkotyku po 5 minutach od momentu zanurzenia panela pasków testowych w moczu .» UWAGA: Nie brać pod uwagę wyników otrzymanych po czasie dłuższym niż 8 minut. Po upływie 8 minut intensywność barwy prążków może ulec zmianie lub może pojawić się nowy prążek. INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU  Wynik dodatni: Pojawia się tylko jeden barwny prążek: w strefi e kontrolnej C.Brak barwnego prążka w strefi e testowej T.W badanym moczu stwierdza się obecność narkotyku lub jego metabolitu.Wynik ujemny:        Pojawiają się dwa barwne prążki: w strefi e testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka testowego może być słabsza lub mocniejsza niż prążka kontrolnego. Jednak, jeśli pojawi się jakikolwiek ślad prążka testowego, to wynik testu należy interpretować jako ujemny.W badanym moczu nie stwierdza się obecności narkotyku lub jegoŚRODKI OSTROŻNOŚCI» Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.» Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2 - 30°C. Nie zamrażać.» Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.» Nie używać testu w przypadku, gdy kopertka foliowa jest uszkodzona, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.» Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.» Zużyty test usuwać jak każdy inny odpad domowy.» Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.» Nie należy podejmować żadnych decyzji o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.ZASADA DZIAŁANIA TESTUMulti TEST narkotykowy z moczu składa si ę z 4 pasków testowych umieszczonych w jednej plastikowej obudowie. Każdy z tych pasków jest niezależnie działającym testem, w którym narkotyk lub jego metabolit zawarty w badanym moczu wchodzi w odpowiednie reakcje immunologiczne z substancjami aktywnymi (barwny koniugat narkotyku lub jego metabolitu i koniugat przeciwciała skierowanego przeciwko narkotykowi lub jego metabolitowi ze złotem koloidalnym), które zostały naniesione na membranę w procesie produkcji testu.W przypadku, gdy dany narkotyk lub jego metabolit jest obecny w badanym moczu, na pasku testowym pojawia się tylko jeden barwny prążek. W przypadku, gdy dany narkotyk lub jego metabolit nie występuje w badanym moczu, na pasku testowym pojawiają się dwa barwne prążki.Multi TEST narkotykowy z moczu jest testem immunochromatografi cznym do jakościowego wykrywania następujących narkotyków w moczu:SkrótNarkotykWykrywana substancjaCut-offOrientacyjny czas wykrycia po użyciuSzybkość eliminacji po użyciu (orientacyjna)AMPamfetaminad-amfetamina1000 ng/ml4 - 6 godz.2 - 3 dniCOCkokainabenzoiloekgonina300 ng/ml2 - 6 godz.2 - 3 dniMORmorfi na i heroinamorfi na300 ng/ml2 - 6 godz.1 - 3 dniTHCmarihuana i haszysz11-nor-∆9-THC-9-COOH50 ng/ml1 - 3 godz.2 - 10 dni, 10 - 20 dni przy długotrwałym używaniuZwiązki pochodne narkotyków i ich stężenia [ng/ml], powyżej których Multi TEST narkotykowy z moczu pokazuje wynik dodatni:» Związki pochodne amfetaminy: d-Amphetamine (1 000), l-Amphetamine (100 000), 3,4- Methylenedioxyamphetamine (MDA) (1 250), Phentermine (1 250), Paramethoxyamphetamine (PMA) (625), Tyramine (100 000)» Związki pochodne kokainy: Benzoylecgonine (300), Cocaine (1 000), Ecgonine (100 000)» Związki pochodne THC: 11-nor-∆9-THC-9-COOH (50), 11-nor-∆8-THC-9-COOH (50), ∆9-tetrahydrocannabinol (15 000), ∆8-tetrahydrocannabinol (15 000), Cannabinol (> 20 000)» Związki pochodne morfi ny: Morphine (300), Acetylcodeine (150), Buprenorphine (3 125), Codeine (250), Diacetyl morphine (Heroine) (250), Dihydrocodeine (586), Ethylmorphine (200), Hydrocodone (12 500), Hydromorphone (12 500), 6-Monoacetylmorphine (250), Morphine-3-glucuronid (2 500), Nalorphine (25 000), Thebaine (25 000)         Badania testów Multi TEST narkotykowy z moczu pod kątem reakcji krzyżowych wykazały, że poniższe związki nie dają wyników fałszywie dodatnich, jeśli ich stężenie jest poniżej 100 μg/ml:(-)-Ephedrineb-Phenylethyl-amineGuaiacol Glyceryl EtherProtonix(+)-NaproxenCaffeineHemoglobinPseudoephedrine4-DimethylaminoantipyrineChloroquineIbuprofenQuinidineAcetaminophenChlorpheniramineImipramineRanitidineAcetoneCreatineIsoproterenolSertralineAlbuminDextromethorphanLidocaineTrimeprazineAmitriptylineDextrorphan tartrateMethadoneTyramineAmpicillinDopamineOxalic AcidVenlafaxineAspartameErythromycinPenicillin-GVitamin C (Ascorbic Acid)AspirinEthanolPheniramine BenzocaineFurosemidePhenothiazine BilirubinGlucoseProcaine OGRANICZENIA METODY» Multi TEST narkotykowy z moczu jest testem do diagnostyki in vitro przeznaczonym do wykrywania obecności narkotyków i/lub ich metabolitów w ludzkim moczu.» Multi TEST narkotykowy z moczu dostarcza jedynie wstępnych wyników analitycznych. W celu potwierdzenia wyników należy przeprowadzić dodatkowe badania laboratoryjne; zaleca się metodę chromatografi i gazowej i/lub spektrometrii masowej (GC/MS).» Wszystkie wyniki, zwłaszcza dodatnie, wymagają potwierdzenia dodatkowymi badaniami laboratoryjnymi.» Nieprzestrzeganie instrukcji wykonania testu, jak również niektóre substancje i czynniki mogą zakłócać badanie, dając wyniki fałszywe.» Wyniki dodatnie wskazują jedynie na obecność narkotyku/jego metabolitu w badanej próbce moczu i nie określają poziomu odurzenia.» Wyniki ujemne nie wykluczają obecności narkotyku/jego metabolitu w badanym moczu, gdyż stężenie narkotyku/jego metabolitu może być niższe niż minimalny poziom detekcji (cut-off) dla danego parametru testu.» Multi TEST narkotykowy z moczu nie różnicuje narkotyków i leków.ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIACo należy zrobić, jeśli uzyskasz dodatni wynik dla któregokolwiek narkotyku?Jeśli uzyska się wynik dodatni dla któregokolwiek narkotyku, należy obserwować osobę, której mocz był badany.Jeśli wynik dodatni będzie się powtarzać, należy zgłosić się do odpowiedniej jednostki po fachową pomoc.Czy wynik ujemny daje pewność, że osoba, której mocz byt badany, nie brała narkotyków?Wynik ujemny generalnie oznacza, że w badanym moczu nie zostały wykryte narkotyki lub ich metabolity. Jednak otrzymanie wyniku ujemnego nie zawsze oznacza, że osoba której mocz był badany, nie brała narkotyków, ponieważ:» istnieją łatwo dostępne substancje maskujące, które dodane do moczu z narkotykiem lub jego metabolitem, dają wynik fałszywie ujemny,»  jeśli upłynął zbyt długi czas od momentu użycia narkotyku, to jego poziom lub poziom jego metabolitu w badanym moczu jest tak niski, że test może go nie wykryć.Co oznacza nieważny wynik testu?W bardzo rzadkich przypadkach może zdarzyć się, że w okienku wynikowym pojawi się tylko prążek testowy T lub nie pojawi się żaden prążek. Dzieje się tak najczęściej, gdy:» test był zanurzony w moczu za głęboko - powyżej dolnej krawędzi plastikowej obudowy,» test był zanurzony w moczu za krótko - nie pojawiły się prążki kontrolne w okienkach wynikowych, » badany mocz dostał się bezpośrednio do okienek wynikowych testu.W takich przypadkach wynik jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu, ściśle przestrzegając instrukcji wykonania badania.Co zrobić, aby mieć pewność uzyskania prawidłowego wyniku?Jeśli chce się mieć pewność, że uzyskuje się prawidłowe wyniki, należy dokładnie przestrzegać instrukcji wykonania i czasu czytania wyniku testu.Data ostatniej weryfi kacji ulotki: 12.12.2017 wersja 8 ATOBJAŚNIENIE SYMBOLI  Przed wykonaniem badania zapoznać się dokładnie z instrukcją Tylko do diagnostyki in vitro Do jednorazowego użycia Przechowywać w temperaturze 2-30°C

Na podstawie 0 opinii

ogólnie

Dodaj nowy komentarz