Potencja

Tadalafil Maxon 10 mg 2 tabletki powlekane

Indeks: 30993
EAN: 5900411006231
Producent: ADAMED PHARMA S.A.

Status:
 dostępny od zaraz

Orientacyjny czas dostawy:

 1 dzień roboczy

29,99 PLN
Ilość

Tadalafil Maxon tabletki  wspomagające erekcję u mężczyzn

Opakowanie zawiera 2 tabletki powlekane 0,01g 

TADALAFIL MAXON jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia w stopniu wystarczającym dla osiągnięcia satysfakcjonującego stosunku płciowego. Zbanano, że tadalafil znacznie poprawia zdolność uzyskania wzwodu (erekcji) odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.

Zawarta w TADALAFIL MAXON substancja czynna tadalafil, należy do grupy leków zwanych „inhibitorami fosfodiesterazy typu 5” (PDE5). Po stymulacji seksualnej TADALAFIL MAXON wspomaga rozszerzenie naczyń krwionośnych członka umożliwiając napływ krwi i doprowadzając do erekcji.

TADALAFIL MAXON nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji. Warunkiem skuteczności leku TADALAFIL MAXON jest stymulacja seksualna. Pacjent i jego partnerka powinni pamiętać o pobudzeniu seksualnym, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji.

Leku TADALAFIL MAXON nie należy stosować,w przypadku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na tadalafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent przyjmuje azotany organiczne w jakiejkolwiek postaci lub inne donory tlenku azotu, np. azotyn amylu. Jest to grupa leków („azotany”) stosowanych w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Wykazano, że tadalafil nasila działanie tych leków.
 • jeżeli pacjent zażywa azotany w jakiejkolwiek postaci lub nie jest tego pewien, powinien poinformować o tym lekarza.
 • jeśli lekarz zalecił pacjentowi unikać aktywności seksualnej.
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub w ciągu ostatnich 90 dni pacjent przebył zawał serca.
 • jeśli pacjent przebył udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi, lub niekontrolowane zaburzenia rytmu serca.
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określaną jako „porażenie oka”.
 • jeśli pacjent przyjmuje riocyguat, który stosowany jest w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak tadalafil, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku TADALAFIL MAXON należy skorzystać z dołączonego do opakowania narzędzia diagnostycznego (ankiety). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
 • Należy pamiętać, że aktywność seksualna łączy się z pewnym ryzykiem, ponieważ stanowi ona dodatkowe obciążenie dla serca. W przypadku wynikającego z narzędzia diagnostycznego (ankiety) braku możliwości zastosowania leku TADALAFIL MAXON z powodu problemów z sercem, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
 • Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku TADALAFIL MAXON i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 • Leku TADALAFIL MAXON nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji
 • Przez 48 godzin po przyjęciu leku TADALAFIL MAXON nie wolno przyjmować leków zawierających syldenafil stosowanych w leczeniu zaburzeń erekcji lub w leczeniu nadciśnienia płucnego

Pacjent przed przyjęciem leku powinien poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli występuje którykolwiek z poniższych przypadków:

 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek).
 • szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego).
 • białaczka (nowotwór komórek krwi).
 • jakiekolwiek zniekształcenie członka.
 • ciężkie choroby wątroby.
 • ciężkie choroby nerek.

Dawkowanie:

 • Przed zastosowaniem leku, należy dokladnie przeczytaćulotkę i sosować się do wskazówek w niej zawartych.
 • Tabletki leku TADALAFIL MAXON są przeznaczone do stosowania doustnego tylko u mężczyzn.
 • Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.
 • Tabletki można zażywać niezależnie od posiłków.
 • Zalecana dawka to jedna tabletka 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną.
 • W przypadku wrażenia, że działanie leku TADALAFIL MAXON jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.
 • Tabletki leku TADALAFIL MAXON są przeznaczone do przyjmowania doustnego.
 • Lek TADALAFIL MAXON można przyjąć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną.
 • Lek TADALAFIL MAXON może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.
 • TADALAFIL MAXON jest przeznaczony do stosowania przed planowaną aktywnością seksualną.
 • Lek należy stosować doraźnie, w miarę potrzeby. Nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu.

Skład:

Tadalafil (Tadalafilum) 10 mg - substancja czynna.

Substancje pomocnicze - rdzeń tabletki: kroskarmeloza sodowa, powidon K30, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, polaksymer typ 188, celuloza mikrokrystaliczna; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, makrogol 3380, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Działania niepożądane:

Choć nie u każdego mpacjenta  lek ten może powodować działania niepożądane.. Działania te są zazwyczajumiarkowane lub lagodne. Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane podane poniżej, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza:

 •  ból w klatce piersiowej – nie wolno stosować azotanów, ale natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską (występuje niezbyt często).
 • reakcje alergiczne, w tym wysypki (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów - niezbyt często).
 • priapizm, przedłużona i być może bolesna erekcja po przyjęciu tadalafilu (występuje nieczęściej niż u 1 na 1 000 pacjentów - rzadko). Jeśli wystąpiła taka erekcja i trwa nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, to należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • nagła utrata widzenia (występuje rzadko).

Przechowywanie:

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP.
 • Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Numer serii podany jest po: Lot.
 • Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
 • Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania: Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Na podstawie 0 opinii

ogólnie

Dodaj nowy komentarz